Kvalita a bezpečnost

našich dodávaných výrobků je naší základní premisou, její řízení probíhá během celého výrobního procesu a končí zpětnou dohledatelností výrobků a použitých surovin. Sledujeme a pravidelně necháváme nezávisle ověřovat kvalitu a parametry jak vstupních materiálů, tak následně i výrobků. S ohledem na požadovanou vysokou kvalitu materiálu spolupracujeme výhradně s prověřenými dodavateli.

Výroba všech směsí a ingrediencí probíhá v režimu evropských standartů. Společnost je každoročne certifikováná na mezinárodní normy HACCP a rovnež jsem držiteli mezinárodního standartu IFS Food 7.